Jesteś tutaj

Legrand na świecie

Grupa Legrand zatrudnia około 33 000 osób i posiada 20% udziałów w rynku osprzętu elektroinstalacyjnego oraz 14% udziałów w rynku dystrybucji okablowania.

Jest liderem na kluczowych rynkach świata - we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Meksyku, Brazylii, Indiach, Korei Południowej i Australii.

Produkcja odbywa się w ponad 30 fabrykach na całym świecie. Każdy z zakładów wykorzystuje swoje najlepsze doświadczenia w produkcji i rozwoju asortymentu liczącego ponad 190 000 produktów.

Firma stale pracuje nad nowymi rozwiązaniami. Do 5% z obrotów jest przeznaczane na badania i rozwój. W tym dziale Legrand zatrudnia około 2000 osób. Grupa jest właścicielem blisko 5000 patentów z których 83% powstało poza Francją. Prace koordynowane są z dwóch najważniejszych ośrodków Grupy: Limoges we Francji (miejsce powstania firmy Legrand) i Varese we Włoszech (miejsce powstania firmy Bticino).

 

LEGRAND NA ŚWIECIE: www.legrandgroup.com


POLITYKA COMPLIANCE W ORGANIZACJI


Etyczne zachowanie, ukierunkowanie na klienta, rozwój zasobów oraz innowacyjność to wartości, które charakteryzują filozofię zarządzania Grupy Legrand.


 

 


Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Dyrektywa 2012/19/UE Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) zobowiązuje producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego do zorganizowania zbiórki i recyklingu wszystkich zużytych urządzeń, które zostały wprowadzone na rynek polski. Od 2006 roku Legrand Polska współpracuje z profesjonalną organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która prowadzi działalność, m.in. w zakresie zbiórki i zagospodarowania WEEE.  

 

Siedziba firmy:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. (74) 816 23 00

 

Adres korespondencyjny:
Legrand Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Warszawa
tel. (22) 549 23 30

 

KRS 0000142835
Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 16 412 250 zł
NIP 887-000-02-06

 

CHCESZ OTRZYMYWAĆ INFORMACJE
O NASZYCH NOWOŚCIACH
I AKTUALNOŚCIACH? ZAREJESTRUJ SIĘ!

INFOLINIA

+48 801 133 084
+48 22 549 23 22

info@legrand.com.pl

Legrand - facebook